תחום הפיננסים הינו תחום רחב (חסכונות, קופת – גמל, קרן השתלמות וכו'…)
לכל אדם מתאים מוצר ואפיק חסכון אחר המותאם אישית עבורו.
המוצרים הפיננסים הקיימים:
קרן השתלמות: ניתנת לשכירים ולעצמאים.
ההבדל בין השניים:
שכיר: מקבל את קרן ההשתלמות כהטבה מהמעסיק. כששכיר מקבל קרן השתלמות היא מתחלקת ל-2/3 הפקדה של המעסיק ו-1/3 של העובד משכר הברוטו שלו עד לתקרה של 15,000 ש"ח. בדרך כלל החלוקה היא 2.5% עובד ו-7.5% מעסיק.
לעומתו עצמאי: מפריש לעצמו עד 7.5%. וזו נחשבת הוצאה מוכרת.
קרן השתלמות הופכת להיות נזילה לאחר 6 שנים או שניתן למשוך אותה לאחר 3 שנים כדי להשתמש בה באמת לאיזשהי השתלמות לטובת העסק. כשהמוצר הופך להיות נזיל אין עליו אירוע מס רווחי הון.
קופת גמל להשקעה: נותנת מענה אל מול חסכונות הבנקים שנותנים כיום ריבית אפסית.
תכנית החסכון נזילה ובכל יום ניתן להפקיד אליה הפקדות חד פעמיות וחודשיות.
סכום התקרה שניתן להפקיד בשנה הינו 70,000 ש"ח. ההטבה בחסכון היא שאם לא מושכים את הסכום עד גיל פרישה, מקבלים פטור ממס שעומד היום על 25% מהרווח. בחסכון זה ניתן לעבור בין חברות הביטוח/ ההשקעות ללא אירוע מס.
פוליסה פיננסית: דומה לקופת גמל להשקעה אבל ישנם 3 הבדלים מהותיים:
1. ניתן להפקיד כמה שרוצים ללא תקרה
2. לא משנה מתי נפדה את הסכום תמיד נשלם מס רווחי הון
3. אם עוברים בין חברה לחברה, נשלם מס משום שהדין הוא כמשיכה

לחץ לחזרה