ביטוח לאירועים רפואיים ואובדן חיים כתוצאה מתאונה

מאות אלפי אנשים נפגעים מדי שנה בתאונות בישראל.
תאונות הן בלתי צפויות בהגדרה שלהם ועלולות לקרות בכל זמן ובכל מקום, בדרכים, בעת פעילות ספורטיבית, בבית וברחוב.
תאונה עלולה לגרום לאשפוז, נכות זמנית או קבועה ולהוצאות רפואיות ואחרות, אשר יפגעו בהכנסות המשפחה.
בנוסף, גם יכולת הפרנסה עלולה להיפגע.
ביטוח תאונות אישיות מבטיח מקורות מימון ופרנסה לך ולבני משפחתך במקרה של נכות, אובדן כושר עבודה, או, חלילה, אובדן חיים, שנגרמו כתוצאה מתאונה.

לחץ לחזרה

תמונה-ביטוח תאונות אישיות