אף אחד מאתנו לא רואה את עצמו מגיעה למצב
סיעודי, אך התקדמות הרפואה והעלייה בתוחלת החיים מעלים את הסיכון לכך.
במצב כזה, ביטוח סיעודי משמש כרשת ביטחון כלכלי.

מדוע חשוב לרכוש ביטוח סיעודי?

טיפול סיעודי דורש הוצאות רבות, בין אם הטיפול
בבית ובין אם במוסד ייעודי, כאשר האחריות
העיקרית למימון ההוצאות הגבוהות חלה על
החולה הסיעודי ובני משפחתו, בעוד מוסדות
המדינה מעניקים סיוע חלקי בלבד.
ביטוח סיעודי יסייע לחולה ולמשפחתו לשמור על רמת החיים אליה הם רגילים.
גם אם יש לך ביטוח בקופת חולים הרי שבקופת חולים הביטוח מוגבל ל 5 בלבד.

לחץ לחזרה

תמונה-ביטוח סיעודי