מקרה מוות, חלילה, עלול להשאיר את יקיריך ללא מקור הכנסה.
פוליסות ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק) מבטיחות בסיס כלכלי לך ולמשפחה במקרה של אסון.

אז למה לקחת סיכון?

העיקרון של ביטוח חיים הוא פשוט, משלמים עבור כיסוי כספי לסיכון של "פטירה" ולכן ביטוח חיים מכונה
בשם "ריסק" (RISK).
סכום ביטוח החיים תלוי במספר בני המשפחה, משך הזמן שתכננת לפרנס אותם, הסכום החודשי
שאתה מעוניין להבטיח להם ומקורות הכנסה והתחייבויות כלכליות נוספות שיש לך ולמשפחתך.
במידה וחס וחלילה, מתרחש האירוע פטירה בביטוח החיים, חברת הביטוח משלמת לבני משפחתך את סכום הביטוח.
מטרת הכסף להבטיח רמת חיים למוטבים – למשפחתך.

לחץ לחזרה

תמונה-ביטוח חיים